ÖRTGUIDENS BLOGG

Aktuella frågor om ayurveda, hälsa och örter

2012 > 11

I förra veckan kom en skrämmande rapport från Världsbanken om att temperaturhöjningen kan förväntas gå ännu snabbare än vad man trott tidigare. Upp emot 4 graders höjning redan om 50 år kan det bli.

 

En konsekvens av klimatförändringarna är att man i Indien  redan har sett att många medicinska örter som används inom ayruveda nu har minskat starkt på vissa växtplatser och riskerar försvinna. Man försöker nu rädda och återplantera dessa.

 

Klimatet påverkar både växter, djur  och oss själva, kroppsligt såväl som mentalt enligt ayurveda. Människan är en del av hela universum, fast vi gör vårt bästa att glömma  och förneka detta. Vi är vana vid de naturliga säsongsmässiga variationerna genom årstidsbytena som finns i Norden. Förändringar som innebär mer regn eller mer värme med åtföljande torka kommer att påverka våra doshor - vata,pitta, kapha - förutom risk för översvämningar eller borttorkade skördar. Mer värme ger ökning av pitta - eldelementet, mer regn ger ökning av kapha - vattenelementet.

 

Om vädret blir allmänt mer oförutsägbart med snabba växlingar så leder det till en ökning av vata, som kännetecknas av oregelbundenhet. Det moderna samhället innebär redan ett vataöverskott - stressen, tidsbristen, att vara aktiv och uppkopplad hela tiden, mycket strålning från mobiler, antenner och trådlös apparatur, köphets, mikrad snabbmat osv - allt ökar vata om vi springer renodlat på denna linje.

 

Så vatadämpande insatser skulle nog behövas över hela planeten, men man kan ju börja med sig själv. Ta och fundera över vad som är viktigt här i livet, det är nog inte den senaste smartphonen eller coolaste kläderna,, dämpa ner alla dina aktiviteter och gå ut i naturen istället och vila och njut av den.

 

Läs hela inlägget »

Vaccinationer kommer med jämna mellanrum upp igen till diskussion. Trots att sjukvården försäkrar att det är så gott som ofarligt att vaccinera sig själv och speciellt sina barn, så finns misstankarna om att det inte är så ofarligt hos föräldrar med flera. Biverkningar finns dock, det medger även sjukvården, men de är övergående menar de.

 

Nu är det så att man aldrig på förhand kan säga vem som kommer att reagera kraftigare och med allvarligare biverkningar, ibland med bestående effekter ocksål Tänk bara på barnen och ungdomarna som drabbats av narkolepsi. Just därför finns det anledning att vara försiktig med vaccinationer, och bara välja ut de som är allra viktigast och där sjukdomen är allvarlig och fortfarande förekommer i Sverige, Europa och övriga världen. Difteri som exempel förekommer så gott som inte längre i västvärlden.

 

Att vaccinera de allra minsta som görs idag vid 3-4 månaders ålder känner jag fortfarande är mot allt förnuft. När barnen är som känsligast och med ett nersystem och hjärna som är under en enorm utveckling, så sprutar man in helt främmande ämnen i dem, vissa kan betraktas som gifter. Förutom det aktuellta avdödade viruset eller bakterien så innehåller vacciner idag olika tillsatsämnen som aluminiumhyroxid och andra olika hjälpämnen.

 

Ett exempel på biverkan av barnvaccin Infanrix (hämtad ur Fass.se)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga biverkningar: somnolens

Somnolens innebär sömnighet, sjuklig trötthet. Beror på en skada i det retikulära systemet i storhjärnan och hjärnstammen som styr vakenhet.

 

Hur hälsosamt  är det att utsätta ett spädbarn för detta? Även om effekten går tillbaka på de flesta så kan ingen garantera att det hos någon får en mer långvarig störning i hjärnan.

 

Det är svårt att som föräldrar ta ställnng i detta svåra val. Man är utsatt för press från sjukvården även om det är ett fritt val samtidigt är man så rädd att något ska hända ens barn. Och tänk om mitt barn blir sjukt i något som kunde förhindrats av vaccination.

 

Jag valde att senarelägga vaccinationerna för mitt andra och tredje barn och vissa vacciner avstod jag från. Det finns ingen risk för polio och difteri,i Sverige - där finns ingen risk att vänta  tills barnet blivit lite äldre - kanske 1 år eller mer, Mässling, röda hund och påssjuka är också ovanliga i Sverige och sjukdomarna är ofta farligare för vuxna och tonåringar än för små barn. De heter ju barnsjukdomar.. av en viss anledning...  Alltså ingen större fara att skjuta upp dem - jag väntade tills de var 12 år med den vaccinationen. De fick ingen reakton alls på den sprutan. Till skillnad mot när mitt första barn fick MPR-vaccinet vid 18 månader som drog igång en rad av infektioner under ett halvår.

 

Det viktiga är förstås att man själv gör ett val som förälder och tar reda på fakta. Den allmänna barnvaccinationsprogrammet har kommit till för att säkra att alla barn får vaccinationer och att det är bekvämt för föräldrarna att följa det. Sett från ett samhällsperspektiv är det nog bra, men sett till den enskilda människan så kan det vara bättre att göra sina egna val när och om man ska vaccinera för att minimera riskerna och biverkningarna.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: sjukvård, mediciner

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter

Länkar